Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навчальний посібник / Л. В. Пшенична. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 250 с.