Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу : навчальний посібник / Л. В. Пшенична. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 520 c.