Проведення підготовчої частини занять з баскетболу : Метод. рекомендації до вивчення курсу спорт. ігор: Для студ. фак. фіз. культ. / Укл. О.В.Міщенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 36 с.