Прокопова Л.І. Практикум для студентів спеціальності «Олімпійський і професійний спорт» факультетів фізичної культури педагогічних університетів / Л.І.Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.