Прокопова Л.І. Практикум для студентів спеціальності «Фізичне виховання» факультетів фізичної культури педагогічних університетів / Л.І.Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 44 с.