Прокопова Л.І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою : практикум для студ. спец. “Олімпійський і професійний спорт”фак-тів фіз. вихов. пед. ун-в / Л. І. Прокопова, Т. О. Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 162 с.