Прокопова Л.І. Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання : Навч. посібник для студ. фак. фіз. культ. пед. ун-тів / Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 144 с.