Програма з педагогічної практики в школі : навч.-метод. посіб. для студ. ІІІ (ІV) курсу пед. ун-тів спеціальн. «Фізичне виховання» / [уклад.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.