Програма з фізичного виховання навчальної секції «Спортивне орієнтування» для вищих навчальних закладів / метод. реком. / упоряд. С. А. Король. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 60 с.