Програма вступного екзамену за професійно-освітнім рівнем підготовки магістра для спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання» / уклад.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова, М.О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 40 с.