Програма курсу “Загальна психологія” : Для студентів спеціальності “Практична психологія” / Укл. Г.А.Стадник. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 24 с.