Програма курсу «Загальна психологія» : для студ. спеціальності «Практична психологія» / укл. Г.А. Стадник. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 36 с.