Програма домашньої реабілітації для дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом : навч. посіб. / уклад.: Ю.Б. Арєшина, Ю.О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.