Програма державного іспиту з логопедії (ОКР «спеціаліст»): для студентів спеціальності Дошкільна освіта. Корекційна освіта (Логопедія) / укл. О. В. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 44 с.