Програма державного екзамену зі шкільного курсу української мови та методики її викладання : [Для студ.-випускників філ. фак. і викладачів вищ. навч. закл.] / Укл. В.В.Герман, Н.В.Громова, О.І.Книш, Л.М.Лиманчук. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 12 с.