Програма державного екзамену з теорії, методики фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за професійним напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / уклад.: Л.І. Прокопова, Т.О. Лоза. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 88 с.