Програма державного екзамену з психолого-педагогічних дисциплін на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : для студ. пед. ун-тів / [уклад.: А.А. Сбруєва, М.П. Кононенко, О.В. Листопад, Т.Б. Тарасова, Г.Є. Улунова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 92 с.