Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки спеціаліста для спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» спеціалізації «Організатор туристської діяльності» / укл.: Т.О. Лоза, Л.І. Прокопова, В.М. Зігунов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 52 с.