Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки спеціаліста (бакалавра) для спеціальності 6.010202 «Спорт» / [уклад.: В.І. Гончаренко, А.М. Ратов, В.О. Лапицький, Л.М. Іваненко, О.А. Гуменна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 48 с.