Програма державних екзаменів за професійно-освітнім рівнем підготовки магістра для спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» / уклад.: Т.О. Лоза, О.Я. Дубинська, В.В. Затилкін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 52 с.