Програма державних екзаменів за професійно-освітнім напрямком 6.140103 «Туризм» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»/ [уклад. В.М. Зігунов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 32 с.