Прийменко Л.О. Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату : Метод. реком. до вивч. курсу фізичн. виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 56 с.