Практичні заняття з фізичної географії материків і океанів : завдання та методичні вказівки [для студ. природн.-географ. ф-ту] / [уклад.: О.В. Бова, А.О. Корнус, В.В. Чайка]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 60 с.