Поставний В.В Практикум з правопису української мови : Орфографія. Пунктуація: Зб. тестових завдань / В. В. Поставний, О. О. Поставна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 48 с.