Полякова О.М. Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв’язання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. пед. закл. / О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 140 с.