Полуляшенко М.С. Анатомо-фізіологічна характеристика залоз внутрішньої секреції та їх патологічні зміни : Навчальний посібник / М.С.Полуляшенко. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 72 с.