Положення про магістерську роботу (спец. 8.010103 «Українська мова і література) / укл. В.В. Герман, О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 28 с.