Положення про магістерську практику (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література» / укл.: Н.П. Дейниченко, О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 20 с.