Польова практика з геоморфології : метод. вказівки [для студ. природ.-геогр. фак-ту] / укл. В.В. Чайка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 20 с.