Педагогічна практика в школі : Метод. вказівки та програма проходження навч.-виховної пед. практики: Для студ.-філологів / укл. О.І.Книш. – Суми : СумДПУ, 2003. – 68 с.