Павленко Т. Г. Fonetica practica : посібник для вивчення курсу практичної фонетики іспанської мови : для студентів першого року навчання / Т. Г. Павленко, І. С. Гаврилюк – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 100 c.