Павленко Т. Г. Fonetica practica : посібник для вивчення курсу практичної фонетики іспанської мови : для студ. 1-го року навч. / Т. Г. Павленко, І. С. Гаврилюк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 100 с.