Ознайомлювальна навчальна психологічна практика (програма та методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030103. Практична психологія) / уклад.: Н.О. Єрмакова, Т.Д. Луцьковська. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 60 с.