Оздоровчо-тренувальна програма з фізичного виховання студентів навчального відділення з «Аквафітнесу» для вищих навчальних закладів : метод. рекомендації /упоряд. Н. В. Петренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 44 с.