Освіта і здоров’я : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 424 с.