Особливості застосування індивідуальних освітніх проектів у профільних класах : Метод. реком. / Уклад.: С.Е.Генкал. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 40 с.