Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с.