Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-20 лютого 2015 р.) / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 300 с.