Основні методики навчання техніки пересування на лижах : методичні рекомендації для студентів середніх та вищих навчальних закладів до вивчення курсу «Лижний спорт та методика викладання» / уклад. А.М.Ратов, Є.О.Ілляшенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 84 с.