Основи спортивного орієнтування : навчально-методичні рекомендації / уклад.: М. А. Щербаков, М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 32 с.