Основи наукової діяльності : метод. рекомендації для студентів-філологів / [уклад. А. А. Силка]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 40 с.