Основи конституційного права України : метод. рекомендації [для студ. вищ. пед. навч. закладів] / [уклад.: Ю. Деркачов, Т. Марченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 60 с.