Осипова Т. О. Латинська мова : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів: Ч.2 / Т. О. Осипова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 104 с.