Осипова Т. О. Латинська мова : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів: Ч.1 / Т. О. Осипова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 120 с.