Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя : навч.-метод. посібник / В.М. Оржеховська, О.О. Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 188 с.