Організація туристських походів вихідного дня по річці Псел : навч.-метод. настанови / [уклад. В.М. Зігунов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.