Оптимізація адаптаційної стійкості особистості студента під час навчальної діяльності : навчально-методичні рекомендації / [уклад.: Н.В.Любченко, О.О.Єжова]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 80 с.