Облік та контроль в тренувальному процесі лижників-гонщиків : Метод. рекомендації до курсу з лижн. спорту для студ. фак. фіз. виховання вищ. навч. закл. / Укл. А.М.Ратов, О.А.Ушкаленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 40 с.