Ніколаї Г.Ю. Ритміка : навч. посібник для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 136 с.