Никифоров А. М. Никанор Онацький (1875-1937) : каталог праць / А. М. Никифоров. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 68 с.